POS Training

MPU နှင့် ဘဏ်များမှပူးပေါင်း၍ POS(point of sale)စက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး Training များ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။   

"ပေးချေလွယ်ကူ MPU"